Διαμονη

Όλες οι μονάδες έχουν ξεχωριστή διαρρύθμιση, διαθέτουν κλιματισμό (ψύξη / θέρμανση)